logo Nye metoder

ID2018_103

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon IV

NYREKREFT - Kombinasjonsbehandling med bevacizumab til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_103
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av nyrecellekarsinom.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Oppdrag om nasjonal metodevurdering avbestilles da firma har trukket MT-søknad.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) finner du her, se sak 211-18.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab til førstelinjebehandling avansert nyrecellekarsinom.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 170-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk