logo Nye metoder

ID2018_050

Automatisert utskifting (aferese) av røde blodceller (Spectra Optia Alpheresis)

Til behandling av pasienter med sigdcelleanemi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_050
Om metoden
Behandling av pasienter med sigdcelleanemi

Metodevarsel (oppdatert nov. 2020)

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 012-21


Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Saken kan tas opp igjen når den internasjonale metodevurderingen er ferdig i 2019, da bør også et overslag av kostnader inkluderes. 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 101-18.