logo Nye metoder

ID2021_119

Avapritinib (Ayvakyt) - Indikasjon II

Behandling av avansert systemisk mastocytose
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_119
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av sjelden type blodkreft

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)
Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.
Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 130-23. 

................................................................................................................................

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avapritinib (Ayvakyt) til behandling av avansert systemisk mastocytose. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her​ se sak 195-21

​Metodevarsel