logo Nye metoder

ID2020_002

Avapritinib (Ayvakyt)

Behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor (GIST)
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
16.01.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_002

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)
Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 130-23. 
.................................................................................................................................

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.02.2020) 
En hurtig metodevurdering med kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avapritinib til behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.02.2020) finner du her, se sak 037-20.

​Metodevarsel 

Metodevurdering