logo Nye metoder

ID2020_043

Avatrombopag (Doptelet) - Indikasjon II

Behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.05.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_043
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos voksne, tidligere kalt idiopatisk trombocytopenisk purpura) (ITC), og som ikke har tilfredsstillende effekt av annen, tidligere behandling.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avatrombopag (Doptelet) til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 122-20 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.08.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.12.2020
Ferdigstilt
05.05.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 12.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

    1. Avatrombopag (Doptelet) innføres til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 058-2021.