logo Nye metoder

ID2018_131

Avatrombopaq (Doptelet)

Behandling av alvorlig trombocytopeni for pasienter med kronisk leversykdom før planlagt kirurgi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.11.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_131

​Legemiddel (tablett) til behandling av trombocytopeni for pasienter med kronisk leversykdom som skal gjennomgå planlagt kirurgi.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Forenklet metodevurdering (kostnader og effekt) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avatrombopag ved trombocytopeni ved kronisk leversykdom som skal gjennomgå planlagt kirurgi.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) kommer her, se sak 209-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Forenklet metodevurdering (kostnader og effekt)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.08.2020
Ferdigstilt
03.02.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.02.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.


Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
22.03.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)

1. Avatrombopag (Doptelet) innføres til behandling av alvorlig trombocytopeni for pasienter med kronisk leversykdom som skal gjennomgå planlagt kirurgi.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021 under sak 023-2021.