logo Nye metoder

ID2021_114

Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) - Indikasjon II

Behandling av residivert eller refraktær follikulært lymfom etter tre eller flere systemiske behandlinger.
Til metodevurdering

Kort om siste status

Leverandøren har sendt et innspill hvor de foreslår å endre det oppdag som er gitt. Planlagt behandling i Bestillerforum 27.05.2024.

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_114

Innspill fra leverandør (PDF) (publisert 17.04.2024)

***

​Metodevarsel (ID2021_114) (PDF)

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)


En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av residivert eller refraktær follikulært lymfom etter tre eller flere systemiske behandlinger. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her​,  se sak 190-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.10.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp c)
Utreder
Statens legemiddelverk