logo Nye metoder

ID2023_088

Aztreonam avibaktam (Emblaveo)

Behandling av følgende infeksjoner hos voksne pasienter: Komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI), komplisert urinveisinfeksjon (cUVI), sykehuservervet pneumoni (HAP), inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP) samt infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative mikroorganismer hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
12.09.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_088
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til behandling av infeksjoner

Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.​

Anmodning (publisert 13.09.2023)

 

Bestillerforum for Nye metoder (20.11.2023) 

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for aztreonam avibaktam (Emblaveo) til behandling av følgende infeksjoner hos voksne pasienter: Komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI), komplisert urinveisinfeksjon (cUVI), sykehuservervet pneumoni (HAP), inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP) samt infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative mikroorganismer hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 166-23.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF