logo Nye metoder

ID2021_101

Baricitinib (Olumiant)

Behandling av sykehusinnlagte covid-19 pasienter ≥ 10 år som har behov for oksygenbehandling
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_101
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av covid-19. Baricitnib er et immunsuppressivt middel som skal redusere immunsystemets aktivitet.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)

Klinikere har gitt innspill på at det ikke er behov for metodevurdering på dette tidspunkt.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering fordi fagmiljøet har vurdert at det ikke er behov for metoden.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​,  se sak 159-21.