logo Nye metoder

ID2015_011

Barorefleksstimulator

Barorefleksstimulator ved behandlingsresistent høyt blodtrykk
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.03.2015
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2015_011
Om metoden
Metode for regulering av blodtrykk hos pasienter med behandlingsresistent høyt blodtrykk

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Folkehelseinstituttet (tidligere Kunnskapssenteret)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.04.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
02.08.2016
Ferdigstilt
07.03.2017

Hurtig metodevurdering (mars 2017)

Beslutning

Beslutning tatt
24.04.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Barorefleksstimulator innføres ikke til behandling ved behandlingsresistent høyt blodtrykk.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2017 finner du her, se sak 32-2017.