logo Nye metoder

ID2020_113

Belatacept (Nulojix)

Konvertering fra et kalsinevrin-hemmerbasert regime til et belatacept-basert regime etter transplantasjon.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_113
Om metoden
Legemiddel som immunsupresjon etter transplantasjon.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020
Det gis ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Saken oversendes de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (14.12.2020) finner du her, se sak 219-20.