logo Nye metoder

ID2020_088

Belimumab (Benlysta)

I kombinasjon med immunsuppressiv behandling for behandling av voksne pasienter med aktiv lupusnefritt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_088
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som hemmer aktiviteten av B-lymfocyttstimulator (BLyS). Det er en sammenheng med nivået av BLyS i plasma og sykdomsaktivitet ved systemisk lupus erytematosus (SLE). Lupusnefritt er en komplikasjon av SLE der nyrene påvirkes.

​Metodevarsel


 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020) 

Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for belimumab (Benlysta) til behandling av lupusnefritt.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 184-20


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
07.04.2021
Ferdigstilt
20.04.2021

Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 30.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

 

  1. Belimumab (Benlysta) innføres i kombinasjon med immunsuppressiv behandling for behandling av voksne pasienter med aktiv lupusnefritt. 
  2. ​Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 103-2021.