logo Nye metoder

ID2019_071

Benforankret protese

Implantert titanbolt i amputert legemsdel for feste av protese
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.05.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten ved OUS
ID-nummer
ID2019_071
Om metoden
Benforankret ekstremitetsprotese som alternativ hvor konvensjonell protese ikke fungerer.

​Forslag 

Kartleggingsoversikt (30.03.2020)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet formidle en nylig publisert metodevurdering fra Canada og legge ved et kort sammendrag på norsk.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 065-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Folkehelseinstituttet gjennomfører en kartlegging av metoden med hensyn til litteratur og produsenter. Saken tas så opp igjen på et kommende møte i Bestillerforum RHF.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 118-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Kartleggingsoversikt
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
18.12.2019
Ferdigstilt
20.05.2020

​Kartleggingsoversikten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 30.03.2020. Etterspurte tilleggsdokumenter (metodevurdering fra Canada samt norsk sammendrag) er mottatt 20.05.2020 og alle dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Kartleggingsoversikt

Metodevurdering fra Canada

Norsk sammendrag av Canadisk metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.06.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.06.2020)

1. Benforankret ekstremitetsprotese kan innføres til bruk når konvensjonell protese ikke fungerer.
2. Bruken av benforankret ekstremitetsprotese må registreres i register.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.06.2020 under sak 062-2020.