logo Nye metoder

ID2017_026

Bærbart dialyseapparat ved alvorlig nyresvikt

Metode for å gjennomføre dialyse under vanlig aktivitet
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.03.2017
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2017_026
Om metoden
Metode for å gjennomføre dialyse under vanlig aktivitet

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ikke ved FHI for bærbart dialyseapparat ved alvorlig nyresvikt.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 61-17.