logo Nye metoder

ID2022_140

Bærbart EKG-utstyr

Diagnostikk av atrieflimmer hos voksne (eks. på produkt KardiaMobile)
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
06.10.2022
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2022_140
Om metoden
Håndholdt medisinsk utstyr, elektrokardiogram (EKG), koblet til en app. Til bruk ved utredning av arytmi for å diagnostisere atrieflimmer

Kartlegging (pdf) (publisert 23.10.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023)

Bestillerforum for nye metoder vurderer at den leverte kartleggingen gir en god oversikt over status for tilgjengelig utstyr og utkvitterer metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet.

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering av bærbart EKG-utstyr på nåværende tidspunkt.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her , se sak 160-23.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

​​​Metodevarsel​ (publisert 14.10.2022)​

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)

En forenklet metodevurdering (løp D, kartlegging) utføres ved Folkehelseinstituttet for å kartlegge ulike CE-merkede produkter i kategorien bærbart EKG-utstyr. Kartleggingen skal ha fokus på diagnostikk av atrieflimmer, og inkludere tidsbruken til helsetjenesten for å vurdere data fra de ulike produktene. Kartleggingen skal brukes som bestillingsstøtte i vurderingen av behov for og innretningen av en eventuell metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 207-22.​​​


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D, kartlegging)
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
27.02.2023
Ferdigstilt
23.10.2023

Status

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en kartlegging. Kartleggingen ble behandlet i Bestillerforum 23.10.2023.

Beslutning i Bestillerforum (23.10.2023)

Bestillerforum for nye metoder vurderer at den leverte kartleggingen gir en god oversikt over status for tilgjengelig utstyr og utkvitterer metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet.

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering av bærbart EKG-utstyr på nåværende tidspunkt.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her , se sak 160-23.

 

​Kartlegging (pdf) (publisert 26.10.2023)