logo Nye metoder

ID2019_046

Betibeglogene autotmcel ( Zynteglo)

Genterapi til behandling av betatalassemi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_046
Om metoden
Modifisering av pasientens egne hematopoietiske stamceller til behandling av betatalassemi. Alternative skrivemåter/navn; Zynteglo, Lentiglobin, Lentiviral

​Metodevarsel

Innspill fra industrien (12.04.2019)

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Lentiviral genterapi til behandling av betatalassemi. Firma oppfordres til å sende inn dokumentasjon gjennom nordisk samarbeid i FINOSE.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 69-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.11.2019
Ferdigstilt
05.11.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 11.11.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering fra FINOSE

Metodevurdering fra Statens legemiddelverk (oppdatert 16112020)

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
23.11.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.11.2020)

  1. Betibeglogene autotmcel (Zynteglo) genterapi innføres ikke til behandling av betatalassemi nå.
  2. Det er stor usikkerhet knyttet til langtidseffekten av denne behandlingen og prisen er for høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.11.2020 under sak 105-2020.

 

26.02.2021: Oppdatert informasjon om legemiddelet fra EMA etter beslutning:

Precautionary marketing suspension of thalassaemia medicine Zynteglo | European Medicines Agency (europa.eu)