logo Nye metoder

ID2015_019, ID2018_107

Bevacizumab

Behandling ved avansert livmorhalskreft og tilbakefall av livmorhalskreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.05.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus og Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi
ID-nummer
ID2015_019, ID2018_107
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av livmorhalskreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering. Forumet ser ikke behov for å vurdere saken tatt i betraktning dagens prisnivå.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 176-18.

Forslag  om revurdering (12.10.2018) - Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi. Behandlet som ID2018_107.

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.08.2015)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på bevacizumab (Avastin) ved avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft  ved Statens legemiddelverk

​Forslag (26.05.2015) - Oslo Universitetssykehus

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.08.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.03.2016
Ferdigstilt
29.08.2016

Kort metodevurdering *

 

*Metodevurderingen er foretatt på Avastin.

Beslutning

Beslutning tatt
21.09.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.09.2020)
1. Bevacizumab kan innføres til behandling av avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft.
 2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
 3. Beslutningen betinger bruk av rimeligste alternativ av bevacizumab.
Denne behandlingen kan tas i bruk fra 1. oktober 2020, da prisavtalen for bevacizumab gjelder fra denne dato.
 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.09.2020 under sak 088-2020.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2016)
Bevacizumab (Avastin) innføres ikke til behandling av avansert livmorhalskreft og tilbakefall av livmorhalskreft

Beslutningsprotokoll (sak 51-2016)