logo Nye metoder

ID2020_109

Bevacizumab (Ipique) - Indikasjon II

Behandling av voksne pasienter med neovaskulær makuladegenerasjon assosiert med aldring og diabetes.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_109
Om metoden
Legemiddel (administreres intravitrealt) til aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) som er en av de viktigste årsakene til synsnedsettelse hos eldre

Metodevarsel (05.11.2020)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da firma har fått avslag fra det europeiske legemiddelverket (EMA) på søknaden om markedsføringstillatelse (MT) for indikasjonen. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHFene) som forbereder videre håndtering av saken.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 123-22

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for bevacizumab til behandling av voksne pasienter med neovaskulær makuladegenerasjon assosiert med aldring og diabetes.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (14.12.2020) finner du her, se sak 226-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS

Beslutning

Beslutning tatt
18.08.2022
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte (18.08.2022)

  • Oppdrag ID2020_109 til Sykehusinnkjøp HF, LIS, om å utarbeide et prisnotat for bevacizumab (Ipique) til behandling av voksne pasienter med neovaskulær makuladegenerasjon assosiert med aldring og diabetes, avbestilles. Metoden har ikke fått MT i det europeiske legemiddelverket (EMA).
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum.