logo Nye metoder

ID2020_061

BevissthetsTrening

For å behandle psykiske lidelser som angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre tilstander
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.08.2020
Sendt inn av
Oslo universitetssykehus, Hedda Veimar Kilen
ID-nummer
ID2020_061
Om metoden
Selvguidet positiv imaginær trening under dyp avspenning. Kombinasjon av kognitive teknikker, mental trening og avspenning.

Forslagsskjema


Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020) 

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 156-20