logo Nye metoder

ID2016_050

Bezlotoxumab (Zinplava)

Behandling ved vedvarende clostridium difficile infeksjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_050
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som nøytaliserer toksin B produsert av clostridium difficile-bakterien

​Metodevarsel


Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)

Hurtig metodevurdering for bezlotoxumab (Zinplava) ved vedvarende clostridium difficile infeksjon gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
31.01.2017
Ferdigstilt
03.11.2017

​​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 13.11.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering (03.11.2017)

Beslutning

Beslutning tatt
20.11.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.02.2018)

  1. Bezlotoksumab (Zinplava) kan innføres til forebygging av tilbakefall av clostridium difficile-infeksjon til pasienter med høy risiko for tilbakefall av clostridium difficile-infeksjon.
  2. Bezlotoksumab (Zinplava) vil være et tillegg til standard antibiotikabehandling for definerte pasientgrupper med minst ett tilbakefall av CDI, og som har en eller flere risikofaktorer i tillegg.

    Risikofaktorer i denne sammenhengen er:

- alder > 65 år

- tidligere CDI-episoder

- nedsatt immunforsvar

 - hypervirulente stammer

 - alvorlig CDI-infeksjon

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.02.2018 finner du her, se sak 27-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017)

  1. Bezlotoxumab (Zinplava) kan innføres til forebygging av tilbakefall av clostridium difficile-infeksjon til pasienter med høy risiko for tilbakefall av clostridium difficile-infeksjon.
  2. Det forutsettes at de nasjonale retningslinjene (Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus) avklarer en mer presis avgrensing angående hvilke pasienter som har høy risiko for tilbakefall.