logo Nye metoder

ID2017_118

Bictegravir/emtricitabin/tenofovir alafenamid (Biktarvy)

Behandling av hiv-infeksjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.12.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_118
Om metoden
Legemiddel til behandling av hiv-infeksjon

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for den faste kombinasjonen av bictegravir, emtricitabin og tenofovir alafenamid til behandling av hiv-infeksjon.

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 8-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.02.2018
Ferdigstilt
02.07.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 13.08.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2019)

  1. Entablettformuleringen med biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy®) kan innføres til behandling av hiv-infeksjon.
  2. Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk fra neste anbud trer i kraft forutsatt at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2019 finner du her, se sak 32-2019.

 

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (28.01.2019):

Firmaet har tilbudt ny pris, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum for nye metoder.

 

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.09.2018)

1. Entablettformuleringen med biktegravir/emtricitabin/ tenofoviralafenamid (Biktarvy) innføres ikke som kombinasjonsbehandling av HIV.
2. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudet skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.09.2018 finner du her - se sak 109-2018.