logo Nye metoder

ID2021_036

Blinatumomab (Blincyto) - Indikasjon IV

Konsolideringsterapi i monoterapi til behandling av barn, 1 år eller eldre, med høyrisiko førstegangs tilbakefall av Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_036
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL) som er en type blodkreft.

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for blinatumomab (Blincyto) som konsolideringsterapi i monoterapi til behandling av barn, 1 år eller eldre, med høyrisiko førstegangs tilbakefall av Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 057-21.


Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D)
Utreder
Statens legemiddelverk