logo Nye metoder

ID2019_109

Blodprøvebaserte immunbiomarkørtester

Risikoklassifiseringsverktøy ved påvising av lungekreft.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
03.10.2019
Sendt inn av
Leverandør: DiuVita Diagnostics AS
ID-nummer
ID2019_109
Om metoden
I blodet sirkulerer antikropper assosierte med tumorer og spørsmålet er hvordan disse eventuelt kan brukes for å diagnostisere lungekreft. Eksempel på en test som detekterer syv forskjellige kreftassosierte antikropper er "EarlyCDT Lung".

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.02.2020) 

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.02.2020) finner du her, se sak 043-20.

 

Forslag​

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

På nåværende tidspunkt er det for tidlig å avgjøre hvordan en eventuell metodevurdering bør gjennomføres. Folkehelseinstituttet lager et notat som oppsummerer hva som finnes av tilgjengelig dokumentasjon og om det finnes andre tester tilgjengelig. Saken tas så opp igjen i Bestillerforum RHF. 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 196-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Notat som oppsummerer hva som finnes av tilgjengelig dokumentasjon og om det finnes andre tester tilgjengelig
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
16.12.2019