logo Nye metoder

ID2018_105

Botulinumtoksin A (Botox) - Indikasjon II

Til behandling av refraktær migrene.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.09.2018
Sendt inn av
Helse Fonna
ID-nummer
ID2018_105
Om metoden
Botox-injeksjoner til behandling av refraktær migrene.

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering, men anmoder om at Helsedirektoratet bestiller en metodevurdering på refraktær migrene hos Statens legemiddelverk i blåreseptsystemet.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 157-18.