logo Nye metoder

ID2023_095

Botulinumtoksin A (Botox) - Indikasjon III

Behandling av retrograd cricofaryngeal dysfunksjon.
Forslag mottatt

Forslag

Sendt inn
25.09.2023
ID-nummer
ID2023_095
Om metoden
Legemiddel til behandling av retrograd cricofaryngeal dysfunksjon / rapevansker.

​Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Forslag (25.09.2023)