logo Nye metoder

ID2014_016

Botulinumtoksin A (Botox)

Behandling av Raynauds fenomen
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.06.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Helse Bergen HF
ID-nummer
ID2014_016
Om metoden
Legemiddel ( til injeksjon) for behandling av Raynauds fenomen (likfingre)

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)

​Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Det kan være aktuelt med utprøving i forbindelse med kliniske studier.

 

Forslag