logo Nye metoder

ID2014_002

Brentuksimabvedotin (Adcetris)

Til behandling av Hodgkin lymfom og storcellet anaplastisk non-Hodgkin lymfom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.01.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, OUS Radiumhospitalet
ID-nummer
ID2014_002
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av Hodgkins lymfom og Non-Hodgkins lymfom. Ved begge sykdommene skjer en ukontrollert vekst i lymfevevet.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.02.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.02.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
29.04.2014
Ferdigstilt
22.10.2014

Beslutning

Beslutning tatt
23.02.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.02.2015)

​Brentuksimabvedotin (Adcetris®) kan innføres til behandling av pasienter med tilbakefall av CD30 positiv Hodgkin lymfom og storcellet anaplastisk non-Hodgkin lymfom.


Beslutningsforum 23.02.2015 – protokoll, sak 10-2015
Beslutningsforum 23.02.2015 – innkalling og saksdokumenter