logo Nye metoder

ID2016_056

Brodalumab (Kyntheum)

Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_056
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av plakkpsoriasis

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)
Hurtig metodevurdering for brodalumab til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
31.05.2017
Ferdigstilt
25.10.2017

​​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 31.10.2017 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
20.11.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (14.05.2018)

  1. Brodalumab (Kyntheum) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.
  2. En innføring forutsetter at bruken skal styres av rangering i LIS-anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018 finner du her, se sak  57-2018.

 

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (09.03.2018)
Brodalumab (Kyntheum) skal ikke tas i bruk til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.03.2018 finner du her, se sak 38-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017)

  1. Beslutningsforum for nye metoder ønsker å innføre brodalumab (Kyntheum) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.
  2. Beslutningen om innføring eller ikke innføring av brodalumab (Kyntheum) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis utsettes inntil det foreligger en pris som står i et rimelig forhold til prisen for den valgte komparator og den effektdokumentasjon som lå til grunn i den aktuelle hurtigmetodevurderingen.
  3. Brodalumab (Kyntheum) skal ikke tas i bruk til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis, før medikamentet har vært med i anbud og anbudet trer i kraft den 1. mai 2018. Prisen inngitt i anbudet skal vurderes av Beslutningsforum

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2017 finner du her, se sak 102-2017.