logo Nye metoder

ID2019_088

Brolucizumab (Beovu)

Behandling av voksne pasienter med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD").
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.08.2019
Sendt inn av
Produsent: Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2019_088
Om metoden
Legemiddel til behandling av våt makuladegenerasjon som kjennetegnes av at små blodkar vokser på baksiden av øyet.

​Forslagsskjema

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019)

Forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne pasienter med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ( "våt AMD").

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 152-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.10.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.01.2020
Ferdigstilt
11.09.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 18.09.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
26.10.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.10.2020)

1.   Brolucizumab (Beovu) innføres ikke til behandling av voksne med neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

 

2.   Det er påvist økt forekomst av enkelte bivirkninger ved bruk av dette legemiddelet.

Prisen er for høy og det er ikke noe som tilsier at kostnadene ved brolucizumab (Beovu) kan være høyere enn kostnadene ved andre legemidler som er godkjent til behandling av denne tilstand. 


 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.10.2020 under sak 094-2020.