logo Nye metoder

ID2016_085

Bronkial termoplastikk

Behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.11.2016
Sendt inn av
Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus
ID-nummer
ID2016_085
Om metoden
Ved hjelp av et instrument varmes luftrørene inne i lungene opp gjentatte ganger, noe som kan føre til en tilbakegang av mengden muskler rundt luftrørene.

​Forslaget

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Bestillerforum RHF opprettholder tidligere beslutning om hurtig metodevurdering fra 12.12.2016.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 88-19.

 

Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering for bronkial termoplastikk til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
06.11.2020
Ferdigstilt
20.07.2021

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

MetodevurderingBeslutning

Beslutning tatt
27.09.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

  1. ​​Bronkial termoplastikk innføres ikke til rutinemessig behandling av pasienter med alvorlig astma og videre bruk skal kun foregå innenfor kliniske studier.
  2. Den gjeldende dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å støtte bruk av bronkial termoplastikk i rutinemessig klinisk praksis. Det er behov for mer forskning.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 114-2021.​