logo Nye metoder

ID2021_103

Budesonid (Jorveza) - Indikasjon II

Vedlikeholdsbehandling av eosinofil øsofagitt hos voksne (eldre enn 18 år)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.06.2021
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2021_103
Om metoden
Legemiddel (smeltetablett) til vedlikeholdsbehandling av spiserørsbetennelse (øsofagitt).

​​​​Forslag​​​

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)
Tilbakefallsraten uten aktiv behandling er høy, og pasienter som er aktuelle for vedlikeholdsbehandling med budesonid (Jorveza) behandles i dag med gjentatte kurer innenfor allerede innført indikasjon (induksjon av remisjon). 
Beslutning
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for budesonid (Jorveza) til vedlikeholdsbehandling av eosinofil øsofagitt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

​Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 30.08.2021 finner du her​, se sak 147-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.08.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.08.2021
Ferdigstilt
10.12.2021

​​​​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 20.12.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til ​Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ ​

 

1. Budesonid smeltetabletter (Jorveza) innføres til vedlikeholdsbehandling av eosinofil øsofagitt hos voksne (eldre enn 18 år).

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.02.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 009-2022