logo Nye metoder

ID2019_139

Bupivakain

Behandling av akutte smerter
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_139
Om metoden
Behandling av akutte smerter

Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da firma ikke har planer om å markedsføre bupivakain (Exparel) i Norge.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 077-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF, LIS utarbeide et prisnotat for bupivakain til behandling av akutte smerter. Prisnotatet sendes til utkvittering hos Bestillerforum RHF i vanlig prosedyre.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 019-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS