logo Nye metoder

ID2018_108

Buprenorfin (Buvidal)

Behandling av opioidavhengighet. Depotinjeksjon.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.09.2018
Sendt inn av
Produsent: Camurus AB
ID-nummer
ID2018_108
Om metoden
Legemiddel (langtidsvirkende injeksjon) til behandling av opioid avhengighet.

​Forslagsskjema

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)

En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for buprenorfin depotinjeksjon til behandling av opioid avhengighet.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 177-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.11.2018
Type
Forenklet hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
18.12.2018
Ferdigstilt
09.05.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF 21.05.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
17.06.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019)

1. Buprenorfin depotinjeksjon (Buvidal) kan innføres til behandling av opioidavhengighet.

2. Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Preparatet kan tas i bruk fra 15. juli 2019, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

4. Inntil det er opparbeidet tilstrekkelig erfaring med denne behandlingen, skal preparatet bare forskrives og administreres av spesialisthelsetjenesten.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 64-2019.