logo Nye metoder

ID2017_076

Buprenorfin/nalokson (Zubsolv)

Sublingvaltablett til behandling av opioidavhengighet.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.08.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_076
Om metoden
Legemiddel (raskt oppløsende tablett) til behandling av opioidavhengighet.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Kostnadsminimeringsanalyse og prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
03.08.2021
Ferdigstilt
08.08.2022

 

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 16.08.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til ​Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 02.02.2022)

Prisnotat​ (datert 08.08.2022).

 

Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. ​Buprenorfin/nalokson (Zubsolv) sublingvaltablett innføres til behandling av opioidavhengighet.        
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk ved start av avtaleperiode, tentativt 01.11.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 114-2022. ​