logo Nye metoder

ID2019_129

Burosumab (Crysvita) - Indikasjon II

Behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos voksne.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_129
Om metoden
Legemiddel til behandling ved en type sjelden arvelig sykdom

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for burosumab (Crysvita) til behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos ungdom og voksne.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 011-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk

Notat fra Statens legemiddelverk er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 5. desember 2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Notat fra Statens legemiddelverk​​

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Burosumab (Crysvita) innføres ikke til behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos voksne. 
  2. ​​Det er med bakgrunn i tilgjengelig dokumentasjon ikke grunnlag for en kostnad-nyttevurdering og prisen er høy.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 167-2021.​