logo Nye metoder

ID2021_073

Burosumab (Crysvita) - Indikasjon III

Behandling av FGF23-relatert hypofosfatemi hos pasienter ≥1 år med tumorindusert osteomalasi (TIO) assosiert med fosfataturiske mesenkymale svulster som ikke kan lokaliseres, eller ikke er egnet for kirurgisk fjerning
Til Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
23.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_073
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av sjeldent syndrom (TIO)

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)

Det er behov for å opplyse saken ytterligere før saken behandles i Bestillerforum for nye metoder.

Beslutning

Saken utsettes.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 116-21