logo Nye metoder

ID2020_025

Canakinumab (Ilaris) - Indikasjon II

Behandling av familiær middelhavsfeber
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.03.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_025
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av familiær middelhavsfeber, en sjelden bindevevssykdom.

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for canakinumab (Ilaris) til behandling av familiær middelhavsfeber. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Bestillerforum RHF ber om at firmaets frist for å levere dokumentasjon settes til seks måneder fra dagens dato.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 089-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
11.05.2021
Ferdigstilt
04.08.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for​ nye metoder i en intern prosess.

​Metodevurdering
Prisnotat 

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

  1. Canakinumab (Ilaris) innføres ikke til behandling av familiær middelhavsfeber.
  2. Det er ikke dokumentert fordeler ved canacinumab (Ilaris) som tilsier at legemiddelet kan ha høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 106-2021.