logo Nye metoder

ID2023_062

Cannabidiol (Epidyolex) - Indikasjon III

Behandling av medisinresistent epilepsi.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
24.05.2023
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2023_062
Om metoden
Legemiddel til behandling av medisinresistent epilepsi.

Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

​Forslag (publisert 30.05.2023)

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) 

Det foreligger ikke dokumentasjonsgrunnlag til å gjøre en metodevurdering.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 121-23.