logo Nye metoder

ID2013_024

Catumaksomab (Removab)

Behandling av ascites (væske i buken) hos pasienter med ventrikkelkreft.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.08.2013
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2013_024
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av væske i buken hos pasienter med ventrikkelkreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)

Metodevurdering på catumaksomab (Removab) avbrytes da det ikke er tilgjengelig dokumentasjon samt at forbruket av legemiddelet er lavt.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2013)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk rettet mot bruk ved ventrikkelkreft.