logo Nye metoder

ID2016_005

Cediranib (Recentin)

Cediranib (Recentin) i behandling av platinum-sensitiv tilbakevendende eggstokkreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_005
Om metoden
Legemiddel (tabletter) i behandling av platinum-sensitiv tilbakevendende eggstokkreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber om at oppdraget avbestilles da MT enten ikke er søkt om, avslått eller trukket.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016):
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Cediranib (Recentin) i behandling av pasienter med tilbakevendende platinumsensitiv (PS) eggstokkreft (OC) ved Statens legemiddelverk

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.03.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for a metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.