logo Nye metoder

ID2019_034

Ceftarolin fosamil (Zinforo)

Behandling av kompliserte infeksjoner hos spedbarn < 2 måneder
Forslag mottatt

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_034
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av kompliserte infeksjoner hos spedbarn < 2 måneder.

​Metodevarsel

05.04.2019: Saken er trukket da regionale helseforetak ikke har finansieringsansvar for dette legemidlet.