logo Nye metoder

ID2016_063

Ceftazidime-avibactam (Zavicefta)

Pilot for å sikre stabil tilgjengelighet og riktig bruk av antibiotika
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.08.2016
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2016_063
Om metoden
Zavicefta til behandling av kompliserte intra-abdominale- og urinveisinfeksjoner, nosokomial lungebetennelse og infeksjoner på grunn av aerobe gramnegative organismer der behandlingstilbudet er begrenset

​Forslagsskjemaet

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016):

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering