logo Nye metoder

ID2017_019

Ceritinib (Zykadia)

Legemiddel til førstelinjebehandling av anaplastisk lymfomkinase-positiv ikke-småcellet lungekreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.02.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_019
Om metoden
Legemiddel til førstelinjebehandling av anaplastisk lymfomkinase-positiv ikke-småcellet lungekreft

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ceritinib (Zykadia) til førstelinjebehandling av anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv ikke-små-cellet lungekreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her, se sak 51-17.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
28.09.2017
Ferdigstilt
20.06.2018

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.08.2018 og sendt til beslutning.​

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
27.08.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Ceritinib (Zykadia) kan innføres til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk

lymfomkinase – positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft.

Kostnadene står i rimelig forhold til nytte og effekt.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 085-2018.