logo Nye metoder

ID2017_033

Cerliponase alfa (Brineura)

Behandling av nevronal ceroid lipofuscinose type 2-sykdom, også kjent som tripeptidyl-peptidase 1-mangel.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.03.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_033
Om metoden
Legemiddel til behandling av nevronal ceroid lipofuscinose type 2-sykdom, også kjent som tripeptidyl-peptidase 1-mangel.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017):
Oppdatert 15.09.2021*
En forenklet vurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for cerliponase alfa (Brineura) til behandling av nevronal ceroid lipofuscinose type 2 (CLN2)- sykdom, også kjent som tripeptidyl-peptidase 1 (TPP1)-mangel.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 69-17.

*Tidligere beslutning: En forenklet vurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Cerliponase alfa til behandling av sen infantil nevronal ceroid lipofuscinose type 2.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Forenklet vurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.07.2018
Ferdigstilt
10.09.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 15.09.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Metodevurdering

Prisnotat

 

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.10.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​ 

  1. Cerliponase alfa (Brineura) innføres ikke til behandling av nevronal ceroid lipofuscinose type 2 (CLN2)-sykdom, også kjent som tripeptidyl-peptidase 1 (TPP1)-mangel. 
  2. Prisen for behandlingen er for høy sett opp mot den dokumenterte nytten, og må reduseres betydelig for at prioriteringskriteriene skal kunne innfris.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlinger med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 137-2021.​