logo Nye metoder

ID2018_068

Certolizumab pegol (Cimzia)

Behandling av moderat og alvorlig plakkpsoriasis som har behov for systemisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_068
Om metoden
Legemiddel til behandling av plakkpsoriasis

​​Metodevarsel​

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Kost-minimeringsanalyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk for certolizumab pegol (Cimzia) til behandling av plakkpsoriasis.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 117-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Kostnad-minimeringsanalyse
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
01.10.2018
Ferdigstilt
14.05.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 23.05.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Oppdatert prisnotat (17.06.2021)

 

Beslutning

Beslutning tatt
17.06.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​ 

  1. Certolizumab pegol (Cimzia) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis som har behov for systemisk behandling.    
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.  

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 141-2021.​​


Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (17.06.2019):
Certolizumab pegol (Cimzia) innføres ikke til behandling av plakkpsoriasis.
Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved certolizumab pegol (Cimzia) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer til bruk ved behandling av plakkpsoriasis.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 59-2019.