logo Nye metoder

ID2017_111

Clostridium histolyticum (Xiapex)

Behandling av voksne menn med Peyronies sykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.11.2017
Sendt inn av
Leverandør, Swedish Orphan Biovitrum International AB
ID-nummer
ID2017_111
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom

Forslag (09.11.2017)

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 88-18.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017):

Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk lage et notat som sier hvor mange pasienter det dreier seg om, hva kostnadene for metoden blir samt beskrive konsekvensene.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 191-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
26.06.2018
Ferdigstilt
05.02.2019

​Notatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 18.02.2019 og sendt til beslutning.

Notat fra Statens legemiddelverk

Beslutning

Beslutning tatt
27.05.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

01.03.2020 Oppdatert informasjon:
Markedsføringstillatelsen til "​Clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom" ble 01.03.2020 avregistrert. 

Bestillerforum for nye metoder ble orientert om dette 22.03.2021.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 078-21.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.05.2019):

  1. Xiapex® (kollagenase clostridium histolyticum) kan innføres til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom som alternativ for pasienter aktuelle forgraftingoperasjon.
  2. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Denne behandlingen kan innføres fra 15. juni 2019, da ny pris gjelder fra denne dato.