logo Nye metoder

ID2014_038

Cobimetinib (Cotellic)

Behandling av avansert malignt melanom i kombinasjon med vemurafenib
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.11.2014
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2014_038
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av føflekkreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2015)

Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om hurtig metodevurdering på cobimetinib (Cotellic) avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Metoden inngår i den fullstendige metodevurderingen på malignt melanom på Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_031.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF 15.12.2014

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk. Cobimetinib er videre aktuell for den fullstendige metodevurderingen ID2014_031.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.12.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk