logo Nye metoder

ID2023_100

koncizumab (Alhemo)

Rutinemessig profylakse av blødning til pasienter med Hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) med FVIII-inhibitorer og som er 12 år og eldre
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
26.10.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_100
Om metoden
Annen staving: Concizumab

Anmodning ID2023_100 (PDF) (publisert 30.11.2023)*

* I versjonen som ble publisert først (01.11.2023) var blant annet indikasjonen kun skrevet på engelsk.

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for concizumab (Alhemo) som rutinemessig profylakse av blødning til pasienter med Hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) med FVIII-inhibitorer og som er 12 år og eldre.


Firma bes ta kontakt med Sykehusinnkjøp HF når de får positiv opinion i EMA (det europeiske legemiddelbyrået).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023) finner du her, se sak 189-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.12.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

​Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.Status:

Firma bes ta kontakt med Sykehusinnkjøp HF når de får positiv opinion
i EMA (det europeiske legemiddelbyrået). Arbeidet med prisnotatet er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.