logo Nye metoder

ID2017_091

Crizotinib (Xalkori) - Indikasjon III

Behandling av pasienter med ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.08.2017
Sendt inn av
Norsk lungekreftgruppe
ID-nummer
ID2017_091
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til pasienter med ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Innspill fra Norsk lungekreftgruppe (23.08.2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)

Statens legemiddelverk får i oppdrag å utføre en forenklet analyse basert på tilgjengelig dokumentasjon for crizotinib (Xalkori) til pasienter med ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 146-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
25.09.2017
Ferdigstilt
20.03.2018

​Notat er klarert i Bestillerforum RHF den 09.04.2018 og sendt til beslutning.

Notat (Forenklet analyse basert på tilgjengelig dokumentasjon).

 

Beslutning

Beslutning tatt
23.04.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.04.2018)

​Krizotinib (Xalkori®) kan innføres til behandling av ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.04.2018 finner du her, se sak 46-2018.