logo Nye metoder

ID2021_091

Cytarabin og Daunorubicin (Vyxeos liposomal) - Indikasjon II

Behandling ved relapserende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) hos barn.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_091
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av akutt myelogen leukemi (AML).

​​Metodevarsel

​​Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)
Dokumentasjonsgrunnlaget er tynt. Det er gitt innspill fra fagmiljøet om at det er svært få pasienter som vil være aktuelle for denne behandlingen i Norge, og at disse pasientene vil ha tilgang til denne behandlingen gjennom kliniske studier. 

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en metodevurdering fordi omfanget er lite og faglige innspill peker på at bruken er begrenset til kliniske studier.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 30.08.2021 finner du her​, se sak 150-21.